Naši basseti / Our Bassets:

Delicious Drambuie Dramijos


Chovná fena / brood female
Datum narození / date of birth: 21. 10. 2017
Otec / Father: Ch. Calvin Klein Bohemia Horrido
Matka / Mother: Ch. Perla Lady Barnett's
Chovatel / breeder: Dramijos
Delicious Drambuie Dramijos
Delicious Drambuie Dramijos
Delicious Drambuie Dramijos
Delicious Drambuie Dramijos

Fenku Delicious Drambuie nazývanou "Deli" jsem si nechal z vlastního velmi úspěšného a početného vrhu. Deli vzešla ze spojení otec: Calvin Klein Bohemia Horrido, který je nositelem velmi kvalitního exterieru a zajímavého rodokmenu, jehož velká část pochází přímo ze země původu, z tamní úspěšné chovatelské stanice Switherland. Není divu, že Calvin, tedy "Kevin" je a byl výstavně velmi úspěšný pes, pyšnit se může mnoha tituly a šampionáty, mimo jiných je držitelem několika titulů Klubový vítěz v ČR i zahraničí, však ten největší úspěch sklidil v roce 2016 na Evropské výstavě psů v Bruselu, kde se stal Evropským vítězem. "Delinky" Maminka Perla Lady Barnett's, po výstavní stránce též velice úspěšná fena, v chovu velmi plodná, má v rodokmenu další významné legendární předky, například Lena Lady Barnett's (Perly matka), byla prvním basetem v historii Českého chovu, který se stal Světovým vítězem (r. 2012), Dále třeba pes Nhabira Homerun (Belgie), nebo Vail dos Sete Moinhos (Portugalsko), to byli typičtí a žádaní představitelé plemene. Jsem přesvědčen, že po svých předcích Deli zdědila jen to nejlepší, přátelskou povahu, krásný pohyb a úžasný exterier.

I have decided to keep the bitch called Delicious Drambuie, nicknamed “Deli” from my own very successful and numerous litter. Deli was born from the connection as follows – father: Calvin Klein Bohemia Horrido which has a very high-quality appearance and comes from a very interesting family, whose big part comes directly from the original country, from the most successful kennel called Switherland. No wonder that Calvin, so “Kevin” is and has been a very successful dog at the shows. He can be proud of many titles and championships, among others he is the holder of several titles Club Winner in the Czech Republic and abroad, too. However, his greatest success was at the European Dog Show in Brussels in 2016 where he became the European Champion. Mum of “Delinka” is Perla Lady Barnett´s, regarding the show, she is a very successful bitch, very fertile, she has many significant ancestors in her family. For example Lena Lady Barnett´s (Perla´s mother) was the first basset in the history of the Czech breed, who became the World Champion (in 2012). Moreover the dog Nhabira Homerun (Belgium), or Vail dos Sete Moinhos (Portugal), these were typical and required representatives of the race. I am convinced Deli has herited after her ancestors only all the best, i. e. friendly character, beautiful movement and amazing appearance.
Český šampion / Czech champion
Slovenský šampion / Slovak champion
Český Junior šampion / Czech junior champion
Slovenský Junior šampion / Slovak junior champion
Rakouský Junior šampion / Austrian junior champion
res.CACA na Evropské výstavě 2019 ve Welsu / res. CACA on European show 2019 in Wels

Zkoušky BZH - 1. cena, CACT / Working test
3x BOS
7x CAC (4x CZ, 3x SK), CACA, 2x res.CAC, res. CACA
CAC ČMKU
BOJ
4x CAJC (2x CZ, 2x SK)
2x Jugendbester
2x Cruft´s nomination
Matka / Mother:
Vrh G / Litter G
Delicious Drambuie Dramijos
Vrh I / Litter I
Delicious Drambuie Dramijos
Rodokmen / Pedigree
Ch. Calvin Klein Bohemia Horrido Switherland The Designer Switherland Blue Touch Ch. Switherland Sensation at Haven
Switherland Fabulous Touc
Switherland Double Design Ch. Switherland Double Blue
Ch. Julemak Lilli Marlene at Switherland
Ch. Ynes Bohemia Horrido Ch. Velvet Bohemia Horrido Ch. Balmacara Baxter
Ch. Judita Bohemia Horrido
Zofia Queen's Hermelín Ch. Leicester v. Hollanheim
Ch. Chipsi Queen's Hermelín
Ch. Perla Lady Barnett's Ch. Vail dos Sete Moinhos Ch. WW09 Original Big Bone Cool Pepper Ch. Happydream del Caprifoglio
Swede Sun's Elke
Ch. WW08 Only You dos Sete Moinhos Ch. WW01 Come and Get Me dosSete Moinhos
Lucy v. Hollandheim
Ch. WW12 Lena Lady Barnett's Ch. Nhabira Homerun Ch. Ion-Ion de lanca
Ch. Swede Sun´s Ella
Ch. Bassetka Prdlavka Ch. Udo del Galavrone
Nhabira Bohemia
Z výstav / shows
datum / date místo / place výstava / show rozdodci / judge výsledek / result
1. 2. 2020 Brno (CZ) mezinárodní výstava / internationale show A.B. Sluiter (NL) V1 / exc.1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS, Cruft´s qualification
25. 1. 2020 Nitra (SK) mezinárodní výstava / internationale show Tesics Gyorgy (HU) V1 / exc.1, CAC
12. 10. 2019 České Budějovice (CZ) mezinárodní výstava / internationale show Řehánek Petr (CZ) V1 / exc.1, CAC
28. 9. 2019 Tulln (AT) mezinárodní výstava / internationale show Milivoje Urošević (SB) V1 / exc.1, CACA, CACIB, BOS
24. 8. 2019 Mladá Boleslav (CZ) mezinárodní výstava / internationale show Maree McKenzie (NZ) V1 / exc.1, CAC, res. CACIB
18. 8. 2019 Bratislava (CZ) mezinárodní výstava / internationale show Frnčová Lenka (CZ) V1 / exc.1, CAC
17. 8. 2019 Bratislava (CZ) mezinárodní výstava / internationale show Dvořáková Věra (CZ) V1 / exc.1, CAC
13. 7. 2019 Mladá Boleslav (CZ) národní výstava / nationale show Matyáš Jaroslav (CZ) V1 / exc.1, CAC
16. 6. 2019 Wels (AT) evropská výstava / european show Ahrens Hana (AT) V2 / exc.1, CACA
9. 6. 2019 Tábor (CZ) klubová výstava / club show Barbara Larska (PL) V1 / exc.1, res. CAC
8. 6. 2019 Tábor (CZ) klubová výstava / club show Tomasz Mrocek (PL) V1 / exc.1, res. CAC
20. 4. 2019 Praha (CZ) národní výstava / nationale show Guido Schafer (DE) V1 / exc.1, CAJC
12. 1. 2019 Brno (CZ) národní výstava / nationale show Václavík Miroslav (CZ) V1 / exc.1, CAJC
9. 12. 2018 Wels (AT) mezinárodní výstava / internationale show Nenad Maric (SB) V1 / exc.1, Jugendbester
8. 12. 2018 Wels (AT) mezinárodní výstava / internationale show Horst Kliebenstein (DE) V1 / exc.1, Jugendbester
2. 12. 2018 Praha (CZ) mezinárodní výstava / internationale show Kerssemeijer Cindy (NL) V1 / Exc. 1.
11. 10. 2018 Warszawa (PL) evropská výstava / european show Rui Oliveira (PT) VD / VG
6. 10. 2018 České Budějovice (CZ) mezinárodní výstava / internationale show Vanža Sergej (SK) V3 / Exc. 3.
25. 8. 2018 Mladá Boleslav (CZ) mezinárodní výstava / internationale show Iuza Beradze (GR) V2 / Exc. 2.C
19. 8. 2018 Bratislava (SK) mezinárodní výstava / internationale show Achtergael Jean-Pierre (BE) V1, / Exc. 1., CAJC, BOJ, BOS
18. 8. 2018 Bratislava (SK) mezinárodní výstava / internationale show Bozhinovski Pero (MK) V1 / Exc. 1., CAJC, BOJ
11. 8. 2018 Amsterdam (NL) světová výstava / world show Paula Sunebring (SE) VD / VG
14. 7. 2018 Mladá Boleslav (CZ) mezinárodní výstava / international show Dolejšová Olga (CZ) velmi nadějná 1 / very promising 1
23. 6. 2018 Brno (CZ) mezinárodní výstava / international show Kresten Scheel (DK) velmi nadějná 1 / very promising 1
3. 6. 2018 Tábor (CZ) klubová výstava / club show Jacqueline Beare (CH) velmi nadějná 1 / very promising 1
2. 6. 2018 Tábor (CZ) klubová výstava / club show Guido Schafer (DE) velmi nadějná 1 / very promising 1
19. 5. 2018 Litoměřice (CZ) mezinárodní výstava / international show Dolejšová Olga (CZ) velmi nadějná 2 / very promising 2