Novinky / News:

Shrnutí roku 2008

Chovatelská stanice Dramijos byla poprvé registrována již roku 1979. Tehdy jí založil můj otec spolu se svými rodiči a chovali zpočátku německé ovčáky, otec později kavkazské pastevecké psy.

Název Dramijos vznikl složením tří jmen, a to Drahoslava - Milan - Josef, Drahoslava s Josefem byli otcovi rodiče a Milan je můj otec - tedy DRA-MI-JOS.

Otcově chovu se tehdy velice dobře dařilo a nebýt skupiny výtržníků, která jeho chov, budovaný mnoho let, během pár minut zničila pyrotechnikou (jen tak pro legraci), věřím, že jeho chov by úspěšně pokračoval. Otec byl z tohoto činu však natolik znechucen, že se rozhodl od chovu upustit.

Po uplynutí několika let nečinnosti naší chovatelské stanice, jsem se rozhodl splnit si svůj dětský sen a pořídit si vlastního psa - basset hounda.

Plemeno basset hound mne okouzlilo svým "absurdním" vzhledem, stavbou těla, ale především svou klidnou a mírumilovnou povahou.

Chovatelská stanice Dramijos byla oficiálně předána další generaci, tedy mě, a já se mohl začít naplno věnovat chovu tohoto svého vysněného, nádherného a vznešeného plemene a hrdě pokračovat v rodinné tradici chovu psů.


The kennel Dramijos was registered for the first time in 1979. It was then founded by my father together with his parents, who initially bred German Shepherds, and my father later Caucasian Shepherd Dogs.

The name Dramijos is the combination of three names – Drahoslava – Milan – Josef. Drahoslava and Josef were my father's parents and Milan is my father, i. e. DRA-MI-JOS.

My father's breeding was doing very well, if there had not been a group of rowdies who destroyed his breeding, built for many years, using pyro technique in several minutes (only for fun), I do believe his breeding could have continued successfully. However, my father was so upset and disgusted by this act that he made up his mind to finish this breeding.

After several years of no activity of our kennel I have decided to fulfill my child dream and have my own dog – Basset hound.

I have been fascinated by the race of Basset hound due to its ,,absurd´´ appearance, by the construction of its body and also by its quiet and peaceful character.

The kennel Dramijos was officially handed over to the next generation, i.e. me, and I could start fully devoting myself to the breeding of this dreamy, wonderful and noble breed and thus proudly continue the family tradition of dog breeding.
o nás
o nás
o nás