Novinky / News:

Shrnutí roku 2009

Příběh chovu bassethoundů v chovatelské stanici Dramijos se začal psát na jaře roku 2009, kdy jsme si přivezli z chovatelské stanice Bohemia Horrido první fenku basseta Yollii. Naše malá rošťačka Yollie si brzy přivykla na jméno Jůlinka a stala se neodmyslitelným členem rodiny. Léto s Jůlinkou jsme si moc užívali ale také přišel čas učit se, abychom se mohli vydat na naší první výstavu, na kterou jsme jeli v listopadu. Učit se však nemusela jenom Jůlinkla,...

The story of basset hound breeding in the kennel Dramijos began in the spring of 2009, when we brought the first female basset hound Yollie from the kennel Bohemia Horrido. Our little lay-about Yollie got soon accustomed to the name of Julinka and she has become an inseparable member of our family. We enjoyed very much the summer with Julinka but there came the time to begin teaching her so that we could set out to our first exhibition which was held in November. However, there was not only Julinka who had to learn,...

Výstavy / Dog shows

7. 11. 2009 CACIB Praha (CZ)
  • Yollie Bohemia Horrido - VN1 / VN1
Výstavy 2010
Výstavy 2010